I/1 KNUROWSKI PIESZY I ROWERZYSTA NIECH ŚWIADOMIE ZE SWOICH PRZYWILEJÓW KORZYSTA

Rejon: Rejon I

Koszt: 70 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

I/4 FESTIWAL MUZYCZNY – HARD ROCK FESTIWAL

Rejon: Rejon I

Koszt: 116 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

II/2 NAUKA PRZEZ ZABAWĘ NIE MUSI BYĆ NUDNA I TRUDNA

Rejon: Rejon II

Koszt: 129 792 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

III/2 ATAK KINA – KONFRONTACJE FILMOWE

Rejon: Rejon III

Koszt: 65 920 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

III/4 RODZINNE PIKNIKI MUZYCZNE

Rejon: Rejon III

Koszt: 49 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

IV/2 PLAC ZABAW DLA DZIECI

Rejon: Rejon IV

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

V/1 PLAC ZABAW PRZY DOMU KULTURY W KNUROWIE - SZCZYGŁOWICACH

Rejon: Rejon V

Koszt: 120 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

V/2 BUDOWA OTWARTEJ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

Rejon: Rejon V

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

V/3 MAJÓWKA Z KULTURĄ – FESTYN RODZINNY

Rejon: Rejon V

Koszt: 21 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

V/4 MODERNIZACJA PARKU NOT W SZCZYGŁOWICACH

Rejon: Rejon V

Koszt: 161 800 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

V/5 SKOK PO ZDROWIE- BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL PRZY MSP NR 4 W KNUROWIE

Rejon: Rejon V

Koszt: 75 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

×