Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

DZIEŃ DZIECKA W PARKU MIEJSKIM IM. DR. FLORIANA OGANA

Szacunkowy koszt: 35 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

ART FEST - FESTIWAL SZTUK W KNUROWIE

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

DEFIBRYLATORY AED DO RATOWANIA ŻYCIA

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

SPACERY PRZYRODNICZE Z EDUKACJĄ ORNITOLOGICZNĄ

Szacunkowy koszt: 12 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

PODZIEL SIĘ ZNICZEM

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 22'Skrócona nazwa edycji

NOWY WÓZ BOJOWY DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z KNUROWA - SZCZYGŁOWIC

Szacunkowy koszt: 607 000 zł

Postęp realizacji: w przygotowaniu

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

SKWER DLA AKTYWNYCH

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Data odbioru końcowego: 17.08.2022 r. Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

 21'Skrócona nazwa edycji

„ART FEST” – FESTIWAL SZTUK W KNUROWIE

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Festiwal odbył się w poniższych dniach: 11.06.2022 r. - DZIEŃ TAŃCA 14.06.2022 r. - DZIEŃ PIOSENKI I MUZYKI ROZRYWKOWEJ 15.06.2022 r. - DZIEŃ ROCKOWY 16.06.2022 r. - DZIEŃ SZTUK WIZUALNYCH Jednostka realizująca: Centrum Kultury.
 21'Skrócona nazwa edycji

MODERNIZACJA PARKU NOT W SZCZYGŁOWICACH

Szacunkowy koszt: 757 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Data odbioru końcowego: 13.10.2022 r. Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

 21'Skrócona nazwa edycji

WIOSNA I JESIEŃ Z FESTYNEM I KOSZYKÓWKĄ W SZCZYGŁOWICACH

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Pierwsza (wiosenna) edycja projektu została zrealizowana 7 maja 2022 r. Drugą (jesienną) edycję zrealizowano w dniu 17 września 2022 r. Jednostka realizująca: Centrum Kultury.

 18'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

 18'Skrócona nazwa edycji

SŁONECZNY PLAC ZABAW – RUCH I ZABAWA DLA KAŻDEGO DZIECKA. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 13 W KNUROWIE Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA DOSTĘPNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rejon: Rejon I

Szacunkowy koszt: 147 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt zrealizowany w listopadzie 2019r. (roboty budowlane zostały odebrane 22.11.2019r.) Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

 18'Skrócona nazwa edycji

MODERNIZACJA PARKU NOT W SZCZYGŁOWICACH

Rejon: Rejon V

Szacunkowy koszt: 161 800 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W dniu 19.09.2019r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin odbioru końcowego w/w robót 31.12.2019r. Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

 18'Skrócona nazwa edycji

ZAPEWNIENIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA W OKOLICACH ULICY RAKONIEWSKIEGO

Rejon: Rejon IV

Szacunkowy koszt: 70 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie zostało zrealizowane, odebrane w dniu 3.09.2019r. oraz rozliczone. Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska.

 18'Skrócona nazwa edycji

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z MIEJSCEM POSTOJOWYM DLA ROWERÓW PRZY ULICY DWORCOWEJ

Rejon: Rejon III

Szacunkowy koszt: 161 800 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W dniu 12.09.2019r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin odbioru końcowego w/w robót 31.12.2019r. Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

 18'Skrócona nazwa edycji

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ NIE MUSI BYĆ NUDNA I TRUDNA

Rejon: Rejon II

Szacunkowy koszt: 129 792 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Projekt w całości zrealizowany w grudniu 2019r. Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

 18'Skrócona nazwa edycji

NAM NIE STRASZNY JEST BRAK ŚNIEGU – FERIE U NAS SPĘDŹ KOLEGO. - PÓŁKOLONIE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH 2018/2019 W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 IM. KAROLA MIARKI W KNUROWIE

Rejon: Rejon II

Szacunkowy koszt: 31 960 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Zadanie realizowane było w lutym 2019 roku podczas ferii zimowych w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Knurowie. Obejmowało zapewnienie opieki uczniom poprzez organizację zajęć m.in. z rękodzieła, zajęć tanecznych oraz sportowych. w projekcie wzięło udział 90 uczniów.
 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Kino pod chmurką Summer'18

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach projektu pn. „Kino pod chmurką Summer’18” zostały zrealizowane pokazy plenerowe ośmiu filmów w okresie wakacyjnym od czerwca do sierpnia bieżącego roku. Pokazy te odbywały się na Placu 700-lecia w Knurowie. Informacja wg. stanu na dzień 24.09.2018r. Jednostka realizująca: Centrum Kultury
 17'Skrócona nazwa edycji

Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)

Szacunkowy koszt: 110 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W dniu 27.03.2019r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin odbioru końcowego ww, robót 02.08.2019r. Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

 17'Skrócona nazwa edycji

Budowa otwartej siłowni zewnętrznej

Szacunkowy koszt: 90 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie zostało zrealizowane. Odbioru końcowego dokonano w dniu 13.09.2018r. Informacja wg. stanu na dzień 25.09.2018r. Jednostka realizująca: Inwestycje Miejskie

 17'Skrócona nazwa edycji

Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw

Szacunkowy koszt: 160 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W dniu 10.07.2019r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin odbioru końcowego ww, robót 16.10.2019r. Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

 17'Skrócona nazwa edycji

Trenujemy mózgi uczniów knurowskich szkół

Szacunkowy koszt: 127 918 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: W ramach projektu został zakupiony niezbędny sprzęt oraz materiały do prowadzenia zajęć. Informacja wg. stanu na dzień 03.10.2018r. Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Edukacji.

 17'Skrócona nazwa edycji

Ferie w szkole – dlaczego nie! - półkolonie w okresie ferii zimowych 2017/2018 w MSP-2

Szacunkowy koszt: 32 700 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. W projekcie udział wzięło 90 uczniów. Zajęcia były bardzo ciekawe i urozmaicone. Informacja wg. stanu na dzień 20.04.2018r. Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Edukacji
 17'Skrócona nazwa edycji

Kreatywne warsztaty rodzinne

Szacunkowy koszt: 26 020 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

W ramach projektu zrealizowane będą warsztaty rodzinne podzielone na 4 bloki tematyczne – „Torby”, „Skrzynie”, „Ceramika” oraz „Lasy w słoju”. Około 3 godzinne zajęcia dla rodziców z dziećmi odbywać się będą od października do grudnia bieżącego roku. Informacja wg. stanu na dzień 26.09.2018r. Jednostka realizująca: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
 16'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

 16'Skrócona nazwa edycji

Instalacja kamer monitoringu na Osiedlu WP II

Szacunkowy koszt: 75 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Punkty kamerowe pierwszy przy ul. Lotników 22 oraz drugi przy ul. Marynarzy 9, uruchomiono i odebrano protokolarnie w dniu 16.11.2017r. Informacja wg stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Straż Miejska
 16'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja parku

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27.09.2017r. Informacja wg. stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

 16'Skrócona nazwa edycji

Monitoring wizyjny - założenie dwóch kamer

Szacunkowy koszt: 70 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Punkty kamerowe pierwszy przy ul. Puszkina oraz drugi na skrzyżowaniu ul.Puszkina i ul.Lompy uruchomiono i odebrano protokolarnie w dniu 16.11.2017r. Informacja wg stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Straż Miejska
 16'Skrócona nazwa edycji

Z tradycją w nowoczesność -stworzenie pracowni robotycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie

Szacunkowy koszt: 88 267 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Zadania zaplanowane w budżecie zostały zrealizowane. Nie zrealizowano jednego szkolenia, gdyż firma szkoleniowa nie zebrała wystarczającej liczby uczestników. Część środków przekazanych Miejskiemu Ognisku Pracy Pozaszkolnej na wynagrodzenia zostały rozdysponowane. Informacja wg. stanu na dzień 22.12.2017r. Jednostka realizująca: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie
 16'Skrócona nazwa edycji

Mini centrum rekreacji. Projekt przewiduje budowę mini centrum rekreacyjnego składającego się z boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 28m x 15m do gry: w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną

Szacunkowy koszt: 155 000 zł

Postęp realizacji: zrezygnowano z realizacji

Zadanie nie zostało zrealizowane. Wartość ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie robót w ramach w/w zadania przekraczała wartość środków przeznaczonych na realizację zadania. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Informacja wg stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich
 16'Skrócona nazwa edycji

Spacerkiem po knurowskich lasach z juniorem i seniorem – Nordic walking z instruktorem

Szacunkowy koszt: 26 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Program realizowany był przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie od 09 września do 16 grudnia 2017r. Informacja wg stanu na dzień 02.01.2018r. Jednostka realizująca: Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
 16'Skrócona nazwa edycji

Wybudowanie na ul. Szkolnej kilku kolejnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz utwardzenie w sposób trwały nawierzchni drogi na odcinku przyległym do parkingu

Szacunkowy koszt: 130 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 22.11.2017r. Informacja wg. stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

 16'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej

Szacunkowy koszt: 150 000 zł

Postęp realizacji: zrealizowany

Opis realizacji: Zadanie zostało zrealizowane. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 05.12.2017r. Informacja wg. stanu na dzień 22.12.2017r. Komórka realizująca: Wydział Inwestycji Miejskich

Poprzedni projekt
Następny projekt