Budżet Obywatelski Knurów

Słowo od prezydenta

Adam Rams Prezydent Miasta Knurów

Szanowni Państwo!

W Knurowie sukcesywnie przeznaczamy wiele środków na realizacje inwestycji, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i estetyki w naszym mieście. Wspieramy także organizacje pozarządowe, kluby sportowe i stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Teraz przyszedł czas na oddanie inicjatywy samym mieszkańcom. Uchwałą Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2020r. postanowiono przekazać do dyspozycji mieszkańców 993 tys. złotych, o wydatkowaniu których zdecydują Państwo sami.

Zachęcam do aktywnego udziału w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie zmieniajmy Knurów na lepsze!

Adam Rams
Prezydent Miasta Knurów

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu miasta Knurów, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Knurów. W przypadku zgłoszenia wniosku przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zgłosić projekt?

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów jest bardzo proste.
Sprawdź co trzeba zrobić.

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 04.05.2022
do 15.05.2022

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 16.05.2022
do 06.06.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 07.06.2022
do 15.07.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 15.08.2022

Głosowanie

Od 29.08.2022
do 11.09.2022

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 23.09.2022

Zgłoś swój projekt!

Pozostało:

14
dni

10
godzin

10
minut

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski