Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

I/2. Kreatywne warsztaty rodzinne

Planowany koszt: 26 020 zł

Warsztaty rękodzielnicze

Wybrany do realizacji

II/1. Ferie w szkole – dlaczego nie! - półkolonie w okresie ferii zimowych 2017/2018 w MSP-2

Planowany koszt: 32 700 zł

Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych

Wybrany do realizacji

II/2. Trenujemy mózgi uczniów knurowskich szkół

Planowany koszt: 127 918 zł

Doposażenie pracowni stosującej metodę Biofeedback.

Wybrany do realizacji

III/1. Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw

Planowany koszt: 160 000 zł

Stworzenie miejsca do zabawy i rekreacji dla dzieci

Wybrany do głosowania

III/2. Knurowskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Błonia” etap I: „Knurów Grill Point”

Planowany koszt: 150 400 zł

Stanowiska do grillowania w mieście

Wybrany do głosowania

III/3. Stop barierom językowym

Planowany koszt: 11 990 zł

Doposażenie pracowni językowej

Wybrany do realizacji

IV/1. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej

Planowany koszt: 90 000 zł

Trening na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa

Wybrany do głosowania

IV/2. Plac zabaw dla dzieci

Planowany koszt: 80 000 zł

Doposażenie placu zabaw

Wybrany do realizacji

V/1. Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)

Planowany koszt: 110 000 zł

Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci

Wybrany do głosowania

V/2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Staszica w Knurowie - Szczygłowicach

Planowany koszt: 130 000 zł

Doposażenie placu zabaw

Wybrany do głosowania

V/3. Budowa siłowni na wolnym powietrzu

Planowany koszt: 110 000 zł

Trening na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa

Wybrany do głosowania

V/4. Modernizacja Parku NOT

Planowany koszt: 161 800 zł

Wybrukowanie alejek w parku i dostawienie koszy i ławek.

Wybrany do głosowania

V/5. Budowa toru treningowego do biegów przeszkodowych

Planowany koszt: 160 000 zł

Tor treningowy z przeszkodami

Wybrany do realizacji

I/1. Kino pod chmurką Summer'18

Planowany koszt: 50 000 zł

Letnie kino plenerowe

Poprzedni projekt
Następny projekt