Wybrany do realizacji

I/1 Kino pod chmurką Summer'18

Rejon: Rejon I

Koszt: 50 000 zł

Letnie kino plenerowe

Wybrany do realizacji

I/2 Kreatywne warsztaty rodzinne

Rejon: Rejon I

Koszt: 26 020 zł

Warsztaty rękodzielnicze

Wybrany do realizacji

II/1 Ferie w szkole – dlaczego nie! - półkolonie w okresie ferii zimowych 2017/2018 w MSP-2

Rejon: Rejon II

Koszt: 32 700 zł

Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych

Wybrany do realizacji

II/2 Trenujemy mózgi uczniów knurowskich szkół

Rejon: Rejon II

Koszt: 127 918 zł

Doposażenie pracowni stosującej metodę Biofeedback.

Wybrany do realizacji

III/1 Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw

Rejon: Rejon III

Koszt: 160 000 zł

Stworzenie miejsca do zabawy i rekreacji dla dzieci

Wybrany do głosowania

III/2 Knurowskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Błonia” etap I: „Knurów Grill Point”

Rejon: Rejon III

Koszt: 150 400 zł

Stanowiska do grillowania w mieście

Wybrany do głosowania

III/3 Stop barierom językowym

Rejon: Rejon III

Koszt: 11 990 zł

Doposażenie pracowni językowej

Wybrany do realizacji

IV/1 Budowa otwartej siłowni zewnętrznej

Rejon: Rejon IV

Koszt: 90 000 zł

Trening na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa

Wybrany do głosowania

IV/2 Plac zabaw dla dzieci

Rejon: Rejon IV

Koszt: 80 000 zł

Doposażenie placu zabaw

Wybrany do realizacji

V/1 Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)

Rejon: Rejon V

Koszt: 110 000 zł

Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci

Wybrany do głosowania

V/2 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Staszica w Knurowie - Szczygłowicach

Rejon: Rejon V

Koszt: 130 000 zł

Doposażenie placu zabaw

Wybrany do głosowania

V/3 Budowa siłowni na wolnym powietrzu

Rejon: Rejon V

Koszt: 110 000 zł

Trening na świeżym powietrzu - siłownia plenerowa

Wybrany do głosowania

V/4 Modernizacja Parku NOT

Rejon: Rejon V

Koszt: 161 800 zł

Wybrukowanie alejek w parku i dostawienie koszy i ławek.

Wybrany do głosowania

V/5 Budowa toru treningowego do biegów przeszkodowych

Rejon: Rejon V

Koszt: 160 000 zł

Tor treningowy z przeszkodami

×